Verschillende Vermoeidheidsvormen

Verschillende vermoeidheidsvormen die voor ons uniek aanbod in aanmerking komen:

Fibromyalgie

Fibromyalgie is een niet-gewrichtsgebonden syndroom, met als specifieke kenmerken spierpijn en drukpijnlijke punten verspreid over het hele lichaam (tenderpoints).

tenderpoints

 

Koude, inactiviteit en overactiviteit maken de spierpijn vaak erger. 

Fibromyalgie komt van Fibro – bindweefsel, myo –spier, -algie –pijn. We hebben te gespannen spieren, die op termijn pijn veroorzaken aan de aanhechtingsplaatsen van spieren en pezen. 

Fibromyalgie wordt vaak in verband gebracht met CVS als bijkomend symptoom. CVS staat voor Chronisch vermoeid, ook wel ME genoemd. ME staat voor Myalgische Encefalomyelitis (pijnlijke spieren en verspreide ontstekingen).

Fibromyalgie kan (volgens de meeste deskundigen) door verschillende factoren worden bepaald. Een darminfectie kan bijvoorbeeld een oorzaak zijn. De infectie kan leiden tot een voedselovergevoeligheid en een verzwakking van het immuunsysteem. Tekenbeten (ziekte van Lyme) kan eveneens als oorzaak worden gezien. Vaak wordt een toxische overbelasting mee gezien als een oorzaak. Als de lever niet meer in staat is om gifstoffen te verwijderen worden deze stoffen opgeslagen in spier-, en bindweefsel. Er ontstaat onevenwicht/disbalans. 

Ook stress, zowel vroegere als recente is een essentiële factor bij Fibromyalgie. Chronische stress nestelt zich in ons onbewuste systeem. We krijgen slaapproblemen, zijn stijf en vermoeid na  de nachtrust. Wellicht kunnen we stellen dat er een probleem is in onze REM-slaap, waardoor verwerking moeilijk is. 

Fybromyssage is één manier om met Fibromyalgie om te gaan. Fibromyssage is een Chinese kijk op Fibromyalgie en werkt op diverse vlakken. 

-Fybromyssage ter bevordering  van de nachtrust

-Fybromyssage tegen pijn in het algemeen

-Fibromyssage tegen hoofdpijn

-Qi (levensenergie) en meridiaan stretching (meridianen rekken en strekken) om heilzame doorstroming te bevorderen.

Het Dipje

Vaak lijden mensen onder stressfactoren die energie uit ons lichaam trekken. Iedereen van ons kent deze vorm van vermoeidheid wel. Belangrijk is deze vorm van vermoeidheid weg te werken (preventief werken door zelfzorg), vooraleer het dipje escaleert naar een chronische vorm van vermoeidheid. Dit kan voorkomen worden door een psychotherapeutisch gesprek en/of een relaxatie massage.

Chronisch vermoeidheid

Voor sommigen onder ons ligt het dus minder gemakkelijk. Er zijn mensen die na een inspanning/stress moeilijk tot herstel komen. In de beginfase wijten deze mensen hun verminderde herstel toe aan te weinig rust, maar na een tijd moeten zij helaas vaststellen dat ook na de nodige rust het moe zijn, blijft. Deze mensen hebben een grotere behoefte aan herstel. Wanneer deze vermoeidheid aanwezig blijft, kunnen we spreken van een chronische vermoeidheid. Deze chronische vermoeidheid heeft een grote impact op het leven van de betrokken persoon, maar ook op het leven van de naasten, het gezin.

Willen is niet gelijk aan kunnen

Wie chronisch moe is, wil deze situatie niet, maar kan het zelf moeilijk veranderen. De persoon zelf wordt wel eens verweten vanuit de omgeving een plantrekker, lui of geen doorzetter te zijn. Je moet je herpakken, maar dat lukt moeizaam. Hier stellen we vast dat willen niet altijd gelijk staat aan kunnen. Voor het gezin brengt de chronische vermoeidheid vaak problemen met zich mee. De partner moet nu ‘alleen’ verder. Het huishouden komt bij de andere gezinsleden terecht en dat terwijl jij in de zetel ligt. De vermoeidheid is een contextueel probleem. Culpabilisatie (schuld geven) is hier nooit ver weg. De gezinsleden zijn eveneens belemmerd in hun activiteiten. Het moet vaak stil zijn in huis. Buitenhuis komen, komt op het minimum. Hierdoor leeft het hele gezin meer geïsoleerd. De kinderen zien de vermoeide ouder vaak in de zetel. Kinderen imiteren het gedrag van de ouder en worden op die manier ook sneller zetelhangers.

Fibromyalgie

Wanneer de vermoeidheid gepaard gaat met algemene spierpijnen en een hypertone spiertonus, spreekt men van Fibromyalgie. Fibromyalgie wordt gediagnosticeerd aan de hand van de ‘tender points’. Naast vermoeidheid kan je last hebben van hoofdpijn, slaap- en concentratiestoornissen. Je bent ontmoedigd door gebrek aan erkenning, waardoor fibromyalgie vaak samen gaat met depressieklachten

Soms kan de vermoeidheid ook andere oorzaken hebben. 

Depressiviteit: Deze mensen zijn eveneens moe. Ze zijn neerslachtig, maar functioneren wel. Er is sprake van een dysthym beeld.

Depressie krijg je wanneer de neerslachtigheid overgaat tot geen zin meer hebben (anhedonie), geen ‘goesting’ in de zaken die je vroeger konden bekoren. De persoon functioneert niet meer zoals voorheen  (disfunctionaliteit).

Burnout: Wie lijdt aan een burnout, heeft zich vaak voor 300% ingezet op het werk. Niks is teveel, neen zeggen staat niet in de agenda. Grenzen zijn er om te overschrijden, perfectie is het minimum. Tot op het moment dat het allemaal niet meer lukt. 

De chronische vermoeidheid vergelijkt men wel eens met een burnout. Beiden hebben de intentie van willen, maar het kunnen is er niet meer. Het verschil zit in het feit dat de chronische vermoeidheid een post-inspanning vermoeidheid is en de burnout vooral werkgerelateerd is.

Wie zich in één van deze klachten herkent, mag vrijblijvend contact opnemen met Bart Gobert op het nummer 0476/461453 of via de contactpagina.

Samen proberen wij de klachten te ordenen, zodat er meer duidelijkheid en rust ontstaat.

Diepere inhoud van de sessies

Psychotherapie

Tijdens de gespreksessies komen de volgende thema's door elkaar aan bod: Aanvaarden, aanpassen, re-integreren en follow-up.

Het aanvaarden is vaak een moeilijk proces. Niemand wil graag toegeven niet meer te kunnen zijn en doen zoals de modale medemens. Luisteren naar het volledig verhaal is daarom een eerste belangrijke stap. Hoe voel je je? Samen gaan we je situatie op een normale manier bekijken (normaliseren). Door reflectie ga je proberen tot inzicht te komen waar het syndroom vandaan komt. Je krijgt de kans jezelf te ontschuldigen (deculpabiliseren). Je bent eerlijk met jezelf, je durft kijken hoe je tot nu met de situatie bent omgegaan (coping). Zelfkennis vergemakkelijkt het verdere proces. 

Vermoeidheid brengt stress met zich mee. Stress brengt vermoeidheid met zich mee. Je komt in een vicieuze cirkel met neerwaartse spiraal terecht. Tijdens dit aanvaardingsproces komen we tot een hoopvolle motivatie en werkbare vertrouwensrelatie. Ik zie jou niet als dé chronisch vermoeide, maar als een mens met een terechte vermoeidheidsklacht (humaniseren).

Het aanpassen van de activiteiten doen we aan de hand van zelfobservatie. Zelfobservatie gebeurt door de opmaak van een dagboek. Je noteert je activiteiten, de intensiteit van je vermoeidheid, de rust die je nodig hebt voor herstel na een inspanning en je nachtrust. Dit alles wordt voor een tijd bijgehouden. De behandeling zelf is maatwerk. Je activiteitenniveau gaan we stap voor stap verhogen (stepped care), aan de hand van zelfovertreffingen. De rustperiodes nemen we niet zomaar weg, we bouwen ze enkel zoveel mogelijk af. De zelfovertreffingen bestaan uit fysieke inspanningen, psychische inspanningen en sociale activiteiten. Je gaat jezelf reconditioneren. Je leert je inspannen en ontspannen. Je leert om te gaan met je grenzen. Je leert evenwicht te vinden tussen werk, gezin en vrije tijd. Om grenzen te leren kennen, moet je leren voelen, luisteren naar je lichaam. Dit kan door gesprek (rationeel), maar ook via relaxatiemassage (zie verder). Eveneens leer je constructief te denken. Je leert ‘neen’ te zeggen zonder schuld of schaamte. Je gaat kijken hoe je op de negatieve kritieken die je krijgt, reageert. Je gaat weer leren genieten van het leven, je gaat revitaliseren.

Als volgende stap ga je jezelf re-integreren in het systeem. Het systeem bestaat uit je gezin (contextualiseren), je sociale contacten (connecteren) en je arbeid. Je gaat opnieuw deel uitmaken van de samenleving (revitaliseren). Je start het vroegere terug op of we gaan op zoek naar alternatieven. Bij het re-integreren gaan we rekening te houden met de hele context, het gezin waarin je leeft. Tijdens de sessies bespreken we zowel het micro- (de persoon zelf), het meso- (de directe omgeving van de persoon: het gezin, het werk.. ), als het macro-niveau (maatschappij). 

Follow-up

Je leert jezelf op te volgen. Doe ik ook wat ik beslist had te doen? Samen kijken we naar de weerstanden die je ongetwijfeld (on)bewust zal hebben in je groeiproces.

Voor het onder controle houden van de nieuwe levensstijl gaan we periodiek te werk (follow-up). We komen samen om te reflecteren, jezelf te leren controleren hoe je de uitlokkende en de onderhoudende factoren zoveel mogelijk meester kan blijven.

Relaxatiemassage

Massage is meer dan een luxeproduct of een verwensessie.

Relaxatiemassage gebeurt door aanraking. Een aanraking brengt een rustig en vredig gevoel teweeg door de aanmaak van het hormoon Oxytocine. Een grotere hoeveelheid van oxytocine in je lichaam geeft je een ontspannen gevoel en verlaagt de bloeddruk (Zweedse Professor/ Fysioloog Moberg).   

Lichamelijke gewaarwording: Je hebt de kans om je eigen grenzen te voelen, wat bruikbaar is in de gesprekstherapie. We kunnen stellen dat je lichaam aangeeft welke richting het uit wil. 

Holistische insteek: We brengen - via massage - een evenwicht tussen lichaam en geest. Door meerdere keren (conditionering) een massage te krijgen, lukt het je steeds beter om je aandacht naar je lichaam te brengen in plaats van vooral rationeel (improductief piekeren) bezig te blijven.  

Relaxatiemassage kan je door zijn holistische insteek linken aan Mind-Fulness. De ontspanning die we door massage bekomen, is een ‘zijn’-modus ipv een ‘doe’-modus. Dit klinkt voor vele mensen als nieuw. In onze maatschappij is namelijk weinig plaats voor het gevoel. Vooral het verstandelijke (rationele) is wat telt. Nochtans is het via ons lichaam dat we tot ontspanning kunnen komen.  

Massage geeft ons die ontspanning, wat op verschillende niveaus een helende werking. 

  1. Op fysisch vlak hebben we het ontspannen gevoel van de spieren, maar ook worden toxines vrijgemaakt. 
  2. Op mentaal vlak werkt de massage stressreducerend. Onze concentratie gaat er op vooruit en we onderscheiden beter de belangrijke van onbelangrijke zaken. De aanraking geeft ook vertrouwen in de andere persoon, wat ten goede komt tijdens de eventuele gesprekken. 
  3. Door massage kunnen emotionele blokkades vrijkomen. We krijgen de kans met die vrijgekomen emotie verder te werken. 
  4. Door de aanraking geeft de masseur energie door aan de cliënt, waardoor massage ook op energetisch niveau werkt.

Massage werkt helend, maar vooral ook preventief!  

Regelmatige massage is voorkomen van spanning en vermoeidheid. Massage is daarenboven -net als de follow-up van psychotherapie- belangrijk als rebound/herval-preventie.

Pyramide2

Contactinfo Omnia Consult

Ketelbuiserstraat 160
8810 Lichtervelde

Tel: +32 476 46 14 53

Email: bart.gobert@omniaconsult.be

Pyramide3

Login op onze Site

Je kan hier als bestaande of toekomstige klant inloggen voor meer opties.